Mikrobiologi Makanan

USD $ 11.64

Buku ini meliputi isu-isu utama kawalan bakteria bawaan makanan yang menjejaskan keselamatan dan kualiti makanan. Ia mengandungi penerangan terperinci dan praktikal dalam penghitungan mikrob, pengasingan serta pengenalan bakteria bawaan makanan berpatogen. Terdapat enam bab yang menghuraikan topik mikrobiologi makanan. Setiap bahagian bermula dengan pengenalan komprehensif, huraian dan penerangan yang mendalam mengenai mikroorganisma yang ditangani dalam bahagian tertentu di dalam buku ini.

Ujian mikrobiologi merupakan alat yang berguna dalam pengurusan keselamatan makanan. Walau bagaimanapun, cara pemilihan serta penggunaannya mesti seiring dengan pengetahuan, manfaat dan tujuan. Oleh itu, kompendium ini dilakukan sebagai rujukan kepada golongan profesional makmal, saintis penyelidikan, pegawai dietetik, ahli nutrisi, pengajar mahupun pelajar.

Ciri-ciri yang terdapat dalam buku ini dapat membantu anda memahami topik-topik dengan berkesan seperti:

  • Gambaran keseluruhan mengenai penemuan awal mikroorganisma dalam bidang mikrobiologi makanan.
  • Huraian terperinci mengenai ciri-ciri mikroorganisma serta kepentingannya dalam makanan.
  • Teknik pengesanan serta penghitungan mikroorganisma patogenik dan toksigenik bawaan makanan.
  • Penerangan terperinci mengenai sumber-sumber mikroorganisma melalui makanan.
  • Huraian mengenai kualiti mikroorganisma dalam makanan secara semula jadi.
  • Penerangan mengenai faktor-faktor yang dapat membantu pertumbuhan mikroorganisma.

Additional information

Author

Mohd Adzim Khalili Rohin, Norhayati Abd Hadi,
Norhaslinda Ridzwan, Mimie Noratiqah Jumli

ISBN

978-967-2231-15-8

Type

Hardcopy

Delivery

Local: 1-2 weeks
International: 4-8 weeks

Since July 2007 till early 2009, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) publication activity was placed under the Research and Innovation Centre. Beginning in early 2009, the Publishing Centre was set up to independently handle the university’s scholarly publishing program. Under the transformation idea introduced by the university’s top management, it was rebranded in early 2013 and named as UniSZA Press.