Penulisan Akademik: Teori dan Amalan (Edisi Kedua)

USD $ 17.99

Menulis merupakan satu kemahiran yang tidak boleh dikuasai tanpa seseorang itu memiliki ilmu asas menulis yang baik. Menulis juga menuntut sseorang itu memberikan tumpuan sepenuhnya tentang apa yang ditulis, mesej yang ingin disampaikan dan kehendak khalayak pembaca. Jika minat dan keghairahan menulis tidak ada dalam jiwa seseorang itu, tentu amat sukar untuk beliau menghasilkan sesuatu penulisan, sama ada berbentuk akademik mahupun karya kreatif. Justeru, buku ini dihasilkan untuk membantu pelajar menghasilkan penulisan akademik yang baik mengikut bidang masing-masing.

Buku ini mengandungi 17 bab yang disusun mengikut urutan. Setiap bab salin berkaitan dan ia membantu pelajar untuk menulis dengan baik. Bab 1 hingga 4 membincangkan tentang penulisan akademik. Bab 5 hingga 15 membincangkan kemahiran yang perlu dikuasai oleh pelajar sebelum menulisan sesuatu penulisan akademik atau tugasan ilmiah yang dibuat. Bab 16 dan 17 khusus untuk memberi panduan kepada pelajar bagaimana hendak menganalisis secara kritis artikel jurnal atau prosiding serta bagaimana hendak menghasilkan satu penulisan kertas konsep.

Semua contoh dalam buku ini adalah contoh sebenar yang boleh dijadikan asas kepada pelajar bagaimana untuk menghasilkan satu penulisan akademik yang baik. Buku ini juga sesuai digunakan oleh pelajar sarjana muda, doktor falsafah, pensyarah yang mengajar asas penulisan akademik di universiti awam, universiti swasta dan juga institute pendidikan guru.

Additional information

Type

Hardcopy

Authors

Zamri Mahamod

ISBN

9789672515234

Year Published

2022

Pages

394

Delivery

1-2 weeks for Malaysia
5-8 weeks for Worldwide

Misi
Membentuk satu organisasi yang menjadi penyalur dan penyebar korpus ilmu peribumi dan pemikiran Bangi yang mantap dan berkesan sesuai dengan cabaran globalisasi semasa melalui penerbitan.

Wawasan
Menjadi peneraju penerbitan ilmiah dan penerbitan universiti dalam dunia komunikasi ilmiah

Matlamat
Memperkasakan ilmu peribumi Malaysiana serta Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu melalui penerbitan ilmiah dan penerbitan universiti.