Matematik Asas

USD $ 4.79

Menguasai kemahiran asas matematik merupakan satu aspek yang sangat penting khususnya bagi pelajar-pelajar Institusi Pengajian Tinggi. Buku ini merangkumi dua subjek utama dalam bidang matematik iaitu Aljabar dan Kalkulus. Kandungan buku ini disusun dengan teliti dan terperinci supaya pembaca dapat memahami konsep matematik dengan lebih mudah. Setiap bahagian dilengkapi dengan contoh penyelesaian untuk memahirkan pembaca dalam menjawab soalan. Buku ini juga mengandungi beberapa bentuk latihan di akhir setiap topik untuk menguji tahap kefahaman dalam sesuatu topik. Pendedahan tentang teknik menjawab soalan dan contoh penyelesaiannya yang terkandung dalam buku ini dapat mengasah kemahiran matematik dan juga menjadi rujukan dalam meneroka ilmu matematik.

Additional information

Author

Nurfadhlina Abdul Halim, Nor Azlida Aleng @ Mohamad dan Wan Muhamad Amir W. Ahmad

ISBN

978-967-0524-31-3

Year Published

2013

Pages

92

Type

PDF copy

UMT Press objectives are:

  1. To produce high quality academic works
  2. To promote interest in research, writing and translating among UMT members
  3. To produce more expert writers in their own fields